Turun ekotukitoiminta

Ekotukitoiminta on ympäristövastuullisuutta edistävä toimintamalli, jota toteutetaan työyksiköihin nimettävien ja koulutettavien ekotukihenkilöiden avulla. Ekotukihenkilön tehtävänä on erityisesti kannustaa ja opastaa työtovereitaan ympäristötyöhön.

Käytännön toimet, joihin ekotukihenkilöt kannustavat, ovat osa ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja Turun kaupungin resurssiviisaustyötä. Turku tavoittelee vuoteen 2029 mennessä hiilineutraaliutta, jota kohti edetään kunnianhimoisilla ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. Turku 2029 strategian mukaan" Turku tavoittelee vuoteen 2029 mennessä hiilineutraaliutta, jota kohti edetään kunnianhimoisilla ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. Energiatehokas ja resurssiviisas toimintatapa ulotetaan kaikkeen toimintaan."

Turussa ekotukitoiminta alkoi vuonna 2011. Aktiivisia peruskoulutuksen käyneitä ekotukihenkilötiä Turun kaupunkikonsernissa on jo 519 (07/2018). Ekotukitoiminta edesauttaa kaupunkistrategian toteuttamista Turun kaupunkikonsernissa. Konkreettisia toiminnan painopistealueita ovat energiaan, liikkumiseen, materiaaleihin ja toimintakulttuurin liittyvän toimenpiteet.

Ajankohtaiset uutiset

Ekotukikysely

Perinteiseen tapaan toteutamme jälleen vuosittaisen Ekotukikyselyn, jolla seurataan toteutusta ja kerätään palautetta toiminnasta.

Ekotuen aamukahvitilaisuudet alkavat

Osallistu Ekotuen aamukahveille.

Muista yksikkösi tilannekartoitus ja tavoitteiden asettaminen vuodelle 2021

Uusi Ekotukivuosi on hyvä polkaista käyntiin täydentämällä Ekotuen tilannekartoitus ja päivittämällä yksikön tavoitteet Ekotukitoiminnalle.

Kevään 2021 Ekotukikoulutukset

Turun Ekotuen kevään 2021 Ekotukikoulutukset järjestetään jälleen etätoteutuksena.