Turun ekotukitoiminta

Ekotukitoiminta on ympäristövastuullisuutta edistävä toimintamalli, jota toteutetaan työyksiköihin nimettävien ja koulutettavien ekotukihenkilöiden avulla. Ekotukihenkilön tehtävänä on erityisesti kannustaa ja opastaa työtovereitaan ympäristötyöhön.

Käytännön toimet, joihin ekotukihenkilöt kannustavat, ovat osa ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja Turun kaupungin resurssiviisaustyötä. Turku tavoittelee vuoteen 2029 mennessä hiilineutraaliutta, jota kohti edetään kunnianhimoisilla ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. Turku 2029 strategian mukaan" Turku tavoittelee vuoteen 2029 mennessä hiilineutraaliutta, jota kohti edetään kunnianhimoisilla ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. Energiatehokas ja resurssiviisas toimintatapa ulotetaan kaikkeen toimintaan."

Turussa ekotukitoiminta alkoi vuonna 2011. Aktiivisia peruskoulutuksen käyneitä ekotukihenkilötiä Turun kaupunkikonsernissa on jo 519 (07/2018). Ekotukitoiminta edesauttaa kaupunkistrategian toteuttamista Turun kaupunkikonsernissa. Konkreettisia toiminnan painopistealueita ovat energiaan, liikkumiseen, materiaaleihin ja toimintakulttuurin liittyvän toimenpiteet.

Uutiset

05.10.2020 - 22:51

Joko huomasit ekotuen uuden ilmeen?

05.10.2020 - 22:12

Ekotuen ensimmäinen etänä järjestettävä peruskoulutus pidetään keskiviikkona 4.11. klo 8.30-16.00. Kyseessä on siis koko päivän tehokas rutistus ekotuen perusteemoista energia, liikkuminen, materiaalien kierto ja toimintakulttuuri.  Kouluttajina toimivat asiantuntija oganisaatio Valonian sekä Lounais-Suomen jätehuollon kokeneet asiantuntijat. Ilmoittautuminen Sap HR:n kautta. Koulutus löytyy hakusanalla eko. Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki uusina ekotukihenkilöinä aloittavat. Myös kokeneet ekotukihenkilöt ovat tervetulleita virkistämään muistia vanhojen teemojen parissa. 

05.10.2020 - 22:02

Turun ekotuki ja Turun ammattikorkeakoulu ovat valmistelleet ekotukihenkilöille räätälöidyn haitallisiin aineisiin ja niiden vähentämiseen keskittyvän koulutuksen. Koulutus järjestetään etätyöpajana, jossa murretaan kemikaaleihin liittyviä uskomuksia, testataan koulutusmateriaaleja ja mietitään yhdessä, kuinka kemikaalikuormaa voidaan vähentää niin kotona kuin työpaikallakin. 

05.10.2020 - 12:14

Lähde mukaan Energiansäästöviikkoon viettämällä Energiavartti!

Tällä viikolla (5.10.-11.10.) vietämme valtakunnallista energiansäästöviikkoa! Energiansäästöviikko viestii meitä kaikkia koskettavista asioista: kuinka energiaa järkevästi käyttämällä hillitsemme ilmastonmuutosta ja vähennämme muita ympäristövaikutuksia. Viikon aikana kannattaa ainakin osallistua viettämällä Energiavarttia!