ekotuki.net - sivusto ei ole enää käytössä

Tämä Ekotukitoiminnan oma sivusto on poistunut käytöstä, voit jatkossa löytää tietoa seuraavilta sivuilta:

Ekotukitoiminta on ympäristövastuullisuutta edistävä toimintamalli, jota toteutetaan työyksiköihin nimettävien ja koulutettavien ekotukihenkilöiden avulla. Ekotukihenkilön tehtävänä on erityisesti kannustaa ja opastaa työtovereitaan ympäristötyöhön.