Mikä Ekotuki ?

Ekotukitoiminta tukee kaupungin toimintalupausten toteuttamista

Ekotukitoiminta edistää Turun toimintalupausten toteutumista. Yhtenä Turun lupauksena on vastuullisuus ja suvaitsevaisuus. Vastuullisuus tarkoittaa että toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnassamme ja kannamme vastuumme viihtyisästä ja turvallisesta elinympäristöstä sekä tulevista turkulaisista. Ekotukitoiminta edesauttaa vastuullisuuden toteutumista yksiköissä.

Turun kaupunkivaltuuston hyväksymän (23.6.2014) Turku 2029 strategian mukaan "Turku tavoittelee vuoteen 2029 mennessä hiilineutraaliutta, jota kohti edetään kunnianhimoisilla ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. Energiatehokas ja resurssiviisas toimintatapa ulotetaan kaikkeen toimintaan."

Ekotukitoiminta edesauttaa kaupunkistrategian toteuttamista Turun kaupunkikonsernissa. Lisäksi Ekotukitoiminta on osa Kaupunginjohtajien ilmastoverkostoverkoston aloitteita ja Turun kaupungin Resurssiviisaustyötä osana FISU-verkostoa. Lisää resurssiviisaudesta ja muista Turun kestävän kehityksen indikaattoreista voit lukea osiosta Turun mittarit.

Ekotukitoiminnassa organisaatio sitoutuu yhteisiin ekotukitoiminnan askeleisiin.

Ekotukitoiminnan askeleet

  1. Organisaatiomme sitoutuu ympäristövastuullisuuden edistämiseen.
  2. Nimeämme ja koulutamme työyhteisöihimme ekotukihenkilöitä.
  3. Tuemme ekotukihenkilöitä ja heidän työtään.
  4. Selvitämme ympäristöasioiden tilan ja tunnistamme omat vaikutusmahdollisuutemme.
  5. Säästämme energiaa ja vettä.
  6. Ehkäisemme jätteen syntyä, kierrätämme ja lajittelemme.
  7. Huomioimme ympäristönäkökohdat hankinnoissa.
  8. Edistämme kestävää liikkumista.
  9. Otamme ekotukitoiminnan huomioon suunnittelussa, toiminnassa ja arvioinnissa.
  10. Varmistamme ekotukitoiminnan jatkuvuuden.

Ota yhteyttä

Turun kaupunki

Vanha Suurtori 7, 2krs
20500 Turku
Ekotukikoordinaattori
puh. (040) 5847 194
ekotuki [at] turku.fi

 

Ekotukitoiminta on ympäristövastuullisuutta edistävä toimintamalli, jota toteutetaan työyksiköihin nimettävien ja koulutettavien ekotukihenkilöiden avulla. Ekotukihenkilön tehtävänä on erityisesti kannustaa ja opastaa työtovereitaan ympäristötyöhön. Turussa tavoitteena on kouluttaa vähintään yksi ekotukihenkilö jokaiseen kooltaan merkittävään toiminnalliseen yksikköön Turun kaupunkikonsernissa.

Käytännön toimet, joihin ekotukihenkilöt kannustavat, ovat osa ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Ekotukitoiminta edesauttaa kaupunkistrategian toteuttamista Turun kaupunkikonsernissa. Konkreettisia toiminnan painopistealueita ovat energiaan, liikkumiseen, materiaaleihin ja toimintakulttuurin liittyvän toimenpiteet.