Valonia ekotukitoiminnan tukena jo vuodesta 2011

Valonia ja Turun kaupungin ekotukikoordinaattori muodostavat yhdessä ekotukitoiminnan kehikon Turussa. Haastattelin Valonian kolmea ekotukikonkaria Jaana Itälä-Lainetta, Marja Tommolaa ja Liisa Harjulaa, sekä tuoretta ekotukiyhteyshenkilöä Miriam Sewónia heidän kokemuksistaan vuosien varrella.  

Valonia tarjoaa asiantuntija-apua, suunnittelee ekotukitoimintaa yhteistyössä kaupungin ekotukikoordinaattorin kanssa sekä kouluttaa ekotukihenkilöitä. Turun ekotukitoiminnan alkuajoista mukana olleet Jaana ja Liisa toimivat asiantuntijoina ekotukihenkilöiden koulutuksissa. Marja on mukana suunnittelemassa koulutuksien sisältöjä ja Miriam hoitaa käytännön toimintaan liittyviä asioita ekotuen yhteyshenkilönä Valoniassa. 

Valonia on ollut mukana tuomassa ekotukitoimintaa Turkuun vuonna 2011. Ekotukitoiminta sai alkunsa Helsingistä, mutta sitä on kehitetty eteenpäin myös Turussa. Turun toiminnan keskiössä oli alusta lähtien ympäristövaikutuksien arvioiminen ja ympäristöpäästöjen vähentäminen. ”Täällä on keskitytty mitattaviin asioihin mm. jätehuollossa ja energiankäytössä” Liisa kertoo.  

Ekotukitoiminnan suosio on hieman laantunut viime vuosina ja on aika kehittää toimintaa. ”Ekotukitoimintaa uudistetaan ja pyritään saamaan ihmiset kiinnostumaan aiheesta uudelleen. Ekotukiolkkari -konseptia kehitetään, missä ekotukihenkilöt pääsevät vapaamuotoisesti keskustelemaan ja verkostoitumaan. Tämän lisäksi koulutuksia uudistetaan ja nettisivut päivitetään.” Miriam kertoo. Aktiivisten ekotukihenkilöiden lukumäärää selvitellään parhaillaan. ”Yksi avainjuttu [ekotukitoiminnassa] on, että on verkosto ja sen myötä muita ekotukihenkilöitä, joiden kanssa voi toimia ja ideoida. Tämä on valitettavasti jäänyt vähemmälle viime vuosien aikana. Toivottavasti siihen saadaan muutosta.” Marja toteaa. 

Valonia tuottaa myös materiaalia ekotukitoiminnan tueksi. Valonia ja ekotukikoordinaattori kokoavat uutiskirjeen ekotukihenkilöille. Tämän lisäksi tekeillä on infopaketti toiminnasta. 

Valonian rooli ekotukitoiminnassa vaihtelee vuosittain, mutta jotkin asiat pysyvät ennallaan. 

Ekotukitoiminta on kehittynyt monella tapaa vuosien saatossa ja yleinen tietoisuus on lisääntynyt reilusti, mutta jotkin olettamukset istuvat tiukassa. Jaana ja Liisa muistelevat kumonneensa sitkeimpiä olettamuksia ja urbaaneja legendoja mm. kierrätyksestä ja valojen sammuttamisesta vuosien varrella monet kerrat. Silti molemmat ovat sitä mieltä, että antoisinta ekotukitoiminnassa ja -koulutuksissa ovat juuri ne hetket, kun osallistujat käyvät keskusteluja ja kyseenalaistavat itse asioita. ”Osallistujat tekevät jokaisesta koulutustilanteesta erilaisen, vaikka raamit ovat samat. Antoisinta on, kun koulutettavat alkavat itse keskustelemaan, kyseenalaistamaan ja väittelemään. Se on tässä se juttu!” Liisa muistelee. 

Ekotukitoiminta on muovautunut vuosien saatossa ekotukihenkilöiden ja Turun näköiseksi. Vaikka toiminnan edellytykset vaihtelevat aika ajoin riippuen resurssien määrästä, Marja näkee, että ekotukitoiminnalle on edelleen kysyntää: ”Ekotukitoiminnan idea on siinä, että tehdään ruohonjuuritason työtä työntekijälähtöisesti. Sitä tarvitaan samalla tavalla kuin esimiesten sitouttamista ja ylempien tasojen strategioita. Tätä kaikkea tarvitaan. Ekotukitoiminnalle on edelleenkin suuri tarve!” 

 

Teksti: Valtteri Moilanen
Kuva: Valonia

  • Valonian ekotukitiimi: Jaana Itälä-Laine, Marja Tommola, Miriam Séwon ja Liisa Harjula