Ekotukiverkosto yhdistää käyttäjän ja palveluntarjoajan

Kalervo Tuomi on tilapalveluiden ekotukihenkilö kiinteistöliikelaitokselta. Kiinteistöliikelaitoksen toimet on jaettu useampaan osaan, tilapalveluihin, infrapalveluihin, paikkatietojärjestelmiin, kiinteän omaisuuden kehittämiseen, kiinteistönmuodostukseen ja maastonmittaukseen sekä kiinteistöliikelaitoksen hallintoon. Tilapalvelut vastaavat mm. kaupungin toimitilojen ja muiden tilojen ylläpidosta ja kehittämisestä, tietenkin energiatehokkaasti. Kalervo mm. seuraa kaupungin energiankulutuksia ja vastailee energiankulutukseen liittyviin kysymyksiin.

Kun kävin ekotukikoulutuksen 2013, olin juuri siirtynyt kaupunginsairaalan puolelta kiinteistöliikelaitokselle. Siitä asti olen kehittänyt rakennusten energianseurantaa, joka on kuulunut alusta asti toimenkuvaani, Kalervo kertoo. Muutamia vuosia sitten järjestetyn koulujen ja päiväkotien energiansäästöporkkana – kampanjan jälkeen on parannettu edelleen energianseurantaa. Pyrkimys on että seuranta saataisiin rakennuskohtaiseksi ja mittarinluenta automaattiseksi. Edelleen on paikkoja, joissa saattaa kolme rakennusta olla yhden mittauksen takana ja oma lukunsa yhä on tilat ja rakennukset, joissa kaupunki on vuokralla, mutta edistystä tapahtuu koko ajan, Kalervo kertoo positiivisin mielin. Pohdittavaa on myös siinä, mitä mittaroidaan ja miten, hän jatkaa.

Tila- ja infrapalvelut, joihin kuuluu esimerkiksi liikenne- ja katuvalot, aloittivatkin viimevuoden alussa valmistelemaan energiajohtamisen mallia. Työ aloitettiin alkukartoituksella eli ns. nykytila-analyysillä. Sen jälkeen asetettiin strategiset tavoitteet ja päämäärät. Lopuksi valmistuivat toimenpide- ja kehitysohjelmat, jossa johtamismalli on kuvattuna. Malli valmistui joulukuussa 2016.

Tärkein johtamismallia koskeva tavoite oli hiilineutraali ja resurssiviisas Turku 2040. Tärkeimpänä askeleena tämän toiminnan saavuttamiseksi pidän Turun kaupungin liittymistä kuntien energiatehokkuussopimukseen, joka alkoi vuoden 2017 alusta ja päättyy vuonna 2025, Kalervo toteaa. Vaikka Energiaviraston, Motivan ja työ- ja elinkeino ministeriön kanssa tätä säästötoimintaa on tehty jo vuodesta 1993, niin sopimukseen liittyminen ei ollut mikään itsestäänselvyys, hän huomauttaa. Kiinteistöliikelaitoksen energiajohtamismallia on ajateltu alusta asti asiakaslähtöisesti. Ekotukitoiminta ja -verkosto tukevat tätä käyttäjälähtöistäajatusta erinomaisesti. Ekotukikoulutus mullisti oikeastaan melko paljon asioita ja antoi ajatuksia.  Ekotukikoulutuksen kautta käyttäjät ovat tulleet paljon lähemmäksi ja asiakkaat ovat saaneet selkeämmät kasvot. Se myös laajensi näkökulmia ja edelleen viestiä on viety eteenpäin täällä Kiinteistöliikelaitoksella. Oli erittäin hyödyllistä, että koulutuksessa oli mukana osallistujia eri toimialoilta ja yksiköistä. Verkoston kautta on myös helpompi olla käyttäjiin yhteydessä. Mahdollisuuksia on vaikka mihin, Kalervo naurahtaa.

 

Kuva ja teksti: Marja Tommola

3/2017

Yksikkö: 
Kiinteistöliikelaitos
Kalervo Tuomi