Energiatehokkuus alkaa omasta työpisteestä

Ekotukihenkilöt: Miika Meretoja ja Virpi Laine

Energiatehokkuus alkaa omasta työpisteestä

Ympäristö- ja kaavoitusviraston ekotukihenkilö Miika Meretoja kävi ekotukikoulutuksen jo ensimmäisten joukossa yli vuosi sitten ja Virpi tämän vuoden keväällä. Tästä syystä ympäristö- ja kaavoitusvirastossa on monissa asioissa edistytty melkoisesti.

Välkky valaistus

Miika kertoi, että nelikerroksisessa Puolalankadulla sijaitsevassa virastossa oli havaittu epäkohta: monien valokatkaisinten merkkivalot eivät toimineet, eikä ikinä tiennyt mitkä valot olivat päällä. Yhdessä kerroksessa on monen toimiston tiloja, monta kymmentä metriä käytäviä ja valokatkaisijoita eri puolilla taloa.
- Yksinkertaisella polttimoiden vaihdolla saatiin homma toimimaan. Katkaisinpaneelien päälle on teetetty kartat, joista näkee mihin mikäkin katkaisija vaikuttaa. Enää ei tarvitse arpoa tai jättää valoja sammuttamatta siksi, ettei tiedä mitä nappia tulisi painaa.

Samalla syntyi keskustelua valaistuksen kello-ohjauksesta, ja automaattista valojen sammuttamista päätettiin yhteistuumin aikaistaa useita tunteja. Tämäkin saatiin yhteistyössä kiinteistöpalveluiden kanssa toteutettua niin, että käytävävalot sammuvat automaattisesti kello 18.00.

- Työaikaliukuma päättyy kello 18, joten onhan ihan järjetöntä polttaa valoja tyhjissä toimistoissa enää sen jälkeen. Niin, ja jos nyt sattuu että täällä joku on kuuden jälkeen niin sitten saa valokatkaisimista itse laitettua vain ne valot päälle, joita tarvitsee, Miika toteaa.

Virastossa on myös monista loisteputkivalaisimista poistettu toinen putki. Valaistus on silti täysin riittävä ja tarkoituksenmukainen työtehtäville.

Lisäksi tämän vuoden aikana on tapahtunut jälleen suuri edistysaskel valaistuksen suhteen.

- Jos parkkihalleissa palaa valot yötä päivää, jopa kolmannes viraston valaistussähköstä saattaa mennä muutaman virka-auton valaisemiseen. Nyt Tilaliikelaitos onkin tekemässä parkkihallissamme pilottia, jossa yhden osan loisteputket on vaihdettu LED-putkiin. Energiankulutus väheni mittauksen mukaan neljänteen osaan, vaikka valaistusvoimakkuus lisääntyi. Jos LED-putket myös kestävät käytössä, voidaan kenties muissakin kohteissa siirtyä niihin ja säästää samalla sekä energiaa että rahaa, Miika kertoo.

Ympäristö- ja kaavoitusvirastossa tehtävällä suunnittelutyöllä on merkittävä vaikutus energiatehokkuuteen. Niiden vaikutuksiin suhteutettuna toimistojen turhien valojen sammuttelu voi tuntua varsin pieneltä asialta. 

- Kestävien valintojen pitää näkyä kaikessa toiminnassa. Ollakseen uskottava täytyy elää niin kuin opettaa, Miika toteaa.

Sähköistä viestintää

Ympäristö- ja kaavoitusviraston ekotukitoiminnan lähtötilannekartoituksesta valittiin kehitettäviksi toimenpiteiksi mm. videoneuvottelumahdollisuuksien lisääminen ja sisäinen viestintä sähköpostin ja intranetin avulla.

- Toimenpiteiden toteutumista seurataan konkreettisesti sillä, kuinka moni on etäkokoukseen osallistunut, ja viraston sisäisten ryhmäsähköpostien määräkin on helppo laskea kuukausitasolla. Totta kai toimintaa pitää tukea ja siihen pitää kannustaa. Eivät ihmiset automaattisesti ala vain toimimaan tietyllä tavalla, kun asiasta kerran mainitaan toimistopalaverissa, Miika painottaa ja jatkaa: kaikille halukkaille on pyritty mahdollistamaan videoneuvottelujen opettelu ja esim. Lync-koulutusta. On ihan konkreettisesti opeteltu vaikkapa pikaviestinnän käyttöä ”juttelemalla” naapurihuoneisiin.

Kannustuksella on ollut ainakin jotain vaikutusta, sillä koko virastolle lähetettyjen sähköpostien määrä on jo kasvanut 50 %. Sähköisen viestinnän lisääminen vähentää paperin kulutuksenkin määrää. Paperin kulutuksen seuranta on myös yksi virastossa toteutettava toimenpide.

- Katsotaan nyt sitten kuinka tämä sähköinen viestintä on meidän paperinkulutukseemme vaikuttanut. Toivottavasti vähentänyt, elleivät työntekijät sitten tee sitä virhettä, että tulostavat saamansa sähköpostit, Miika hymähtää. Kaipa sähköinen työtapa alkaa hiljalleen jalansijaa saada, sillä kopiokoneiden skannausominaisuudet ovat viime aikoina puhuttaneet enemmän kuin tulostus. Nyt on päivitetty tietokoneita Windows 7 -maailmaan, ja ilahduttavan moni on kaivannut ensin tuttua pikakuvaketta skannauskansioon ja vasta paljon myöhemmin tulostinajuria.

Aktiivisesti mukana

Turun Ekotuki on järjestänyt vierailuja eri kohteisiin, kuten Kakolan jätevedenpuhdistamoon, Turun vesilaitokselle ja Topinojan jätekeskukseen. Vierailujen ohessa on yleensä käyty myös tutustumassa johonkin ekotukikohteeseen, kuten Portsan Kehräkotiin tai Kuuvuoren päiväkotiin. Miika on ollut aktiivisesti mukana näissä kaikissa.

Miika toimii ympäristönsuojelutoimiston alaisuudessa ilmansuojeluasiantuntijana. Hän on myös ollut järjestäjänä yhdessä vierailussa.

- Kävimme ekotukiporukalla tutustumassa Kauppatorilla sijaitsevaan ilmanlaadun mittausasemaan. Tutustuimme myös silloin tähän virastorakennukseen, ja esimerkiksi kellarin jätehuoneeseen, jossa on hauskat, Ilkka Heilän piirtämät B. Virtasen lajitteluohjeistukset. Vierailujen kautta

- näkee asiat vähän eri vinkkelistä toiminnan tasolla, ja kokonaisuus hahmottuu silloin paljon paremmin. Samalla syntyy jatkuvasti aivan uudenlaista yhteistyötä, jonka vaikutukset alkavat pikku hiljaa näkyä, Miika arvioi.

 

Teksti ja kuva: Marja Tommola

Julkaistu Turun pualest 6/2012

Yksikkö: 
Ympäristö- ja kaavoitusvirasto