Kevään juhlintaa merten suojelun merkeissä

Ekotukihenkilö: Marju Okko-Toivonen


Toukokuussa Pääskyvuoren koulun 2- ja 5-luokat esittivät Kevään juhla -esityksen merten suojelun hen-gessä. Tarina alkoi fantasian ja sadun merkeissä ja päätyi hypnoottisten meduusojen, upeiden merihevo-sia kuhisevien koralliriuttojen, mustekalaparvien kautta lopulta kahteen merten suojeluun kehottavaan musiikkiesitykseen. Tutuksi tulivat lisäksi keltainen sukellusvene, merenneitojen hauskat arkitoimet, huisin pelottava tappajahauki, kalastaminen, sekä merenpohjassa elelevät merimies-zombit.

Esityksessä korostettiin merten suurta roolia ainutlaatuisten ja kiehtovien elämänmuotojen ylläpitäjänä, sekä ruuan, virkistyksen että kertomusten lähteenä. Yhdessä laulussa muistutettiin suurimman osan koti-planeetastamme olevan meren peitossa, eikä siksi ole aivan sama kuinka merelle käy. Esityksissä keho-tettiin myös mm. syömään ja arvostamaan haukea sekä välttämään vesien roskaamista ja pilaamista. 

Toteutusta yhteistuumin

Opettaja Marju Okko-Toivonen kertoi, että esityksen tarkoituksena oli yhdistää fantasiaa ja lasten satu-maailmaa merten tilan todellisuuden kanssa. Juhlasta nousivatkin esille lasten iloinen kevätmieli, saar-naamattomuus ja samalla ympäristöstä välittäminen ja toimiin kehottaminen. Esitystä varten musiikin opettaja Mirva Soukka oli sanoittanut kappaleen ”Sano ei”, josta tehty musiikkivideo oli yhdistetty osaksi live-esiintymistä.
Esityksen teemat ovat siirtyneet myös osaksi väli- ja oppitunteja – ympäristötiedon tunnilla juuri luokitte-limme eliökuntaa ja pohdimme heti, mihin ryhmään meduusa ja mustekala mahtavat kuulua. Myös laulut, melodiat ja sanat ovat sellaisia, että lapset muistavat ne nopeasti. Hyräilyä kuuluu käytävillä ja välitunneil-la joka päivä. Varmasti oppilaat muistavat seuraavan kerran myös rannalla olla roskaamatta ja purjeh-tiessa ihmetellä sinilevää, Marju tiivistää hymyillen.

Marju on opettajantyönsä ohessa yksi Turun kaupungin koulutetuista ekotukihenkilöistä. Ekotukihenkilöt ovat keskeisessä roolissa ympäristöystävällisempien toimintatapojen viemisessä kaupungin työyhteisöjen arkeen. Pääskyvuoren koulussa ekotukikoulutuksen on aloittanut kolme muutakin. Ekotukitoiminnan Marju näkee kiinteänä osana työnkuvaansa ja helppona sovittaa osaksi myös opetusta.
 – Lapsia ohjeistetaan välttämään turhaa veden valuttamista, tietokoneen näytöt suljetaan ja tunneilla ai-hetta sivutaan luontevissa kohdissa. Lisäksi olen asiaa nostellut esiin aika ajoin esimerkiksi opettajien kokouksissa. Hienovaraisesti yhteishengessä edetään, en koe saarnaamista hyväksi tavaksi toimia täs-sä asiassa, Marju kertoo.
– Kaupungilta koen saaneeni hyvin tukea toimintaan. Tiedän keneen voin olla yhteydessä ongelmatilan-teissa, mikä on hieno juttu!, iloitsee Marju.

Ekotukikalenterista uutta inspiraatiota myös kouluihin

Ympäristöasiat ovat tänä keväänä näkyneet ekotukihenkilöiden arjessa myös vastajulkaistun Ekotukika-lenterin merkeissä. Marju kertoo, että kalenterista löytyy paljonkin aiheita, joita on mahdollista käyttää hyväksi opetuksessa
– Kunhan vain ehtii ja huomaa pysähtyä niiden äärelle. Onneksi lapset ovat tarkkasilmäisiä; jos ope ei huomaa, ainakin oppilaat varmasti tulevat kysymään, mitä tarkoittaa esim. ”käymäläpäivä”. Meillä on ollut YK:n vuosikalenteri seinällä ja se on kiinnostanut erityisesti teemapäivien osalta, joten uskon ekotukika-lenterinkin toimivan samoin, Marju kertoo.

 

Teksti ja kuva: Niina Jokela

Julkaistu Turun pualest 3/2013

Yksikkö: 
Pääskyvuoren koulu, luokat 1-6