Puhdas vesi ei ole itsestäänselvyys

  • Meillä on nykyisin tasalaatuinen talousvesi ympäri vuoden, mikä on hieno juttu, sanoo Vesiliikelaitoksen tuore laatupäällikkö ja ekotukihenkilö Eeva-Leena Jokinen. Aurajoki raakavesilähteenä oli haasteellinen, sillä sen laatu vaihteli vuoden kierron mukaan ja asetti haasteita talousveden tuotannolle. Vaikka vesi tulee nyt pidemmän matkan päästä, tuotannossa tarvitaan vähemmän kemikaaleja, kuin aiemmin. Virttaankankaalta tulevalle vedelle ei esimerkiksi tarvitse tehdä kemiallista pH:n säätöä, sillä vedessä on luonnostaan korkeampi pH maaperän kalsiitin ansiosta, Eeva-Leena selittää

Turun Seudun Vesi Oy tuottaa talousveden, Vesiliikelaitos ostaa sen ja jakelee kuluttajille. Vesiliikelaitos myös kerää jätevedet ja toimittaa ne edelleen Kakolaan, Turun Seudun puhdistamo Oy:lle.

  • Meistäkin tulee yhtiö vuoden alussa eli Turun Vesihuolto Oy aloittaa toimintansa 1.1.2017. Varsinaisesti mikään ei muutu toiminnallisesti. Edelleen me huolehdimme veden jakelusta ja vesi- ja viemäriputket ovat meidän hoidettavina. Siinä on infraa hoidettavaksi, Eeva-Leena naurahtaa. Vaikka talousveden tuotanto Turusta loppuikin, on Vesiliikelaitoksella edelleen noin 70 työntekijää. Veden kulku kymmenien kilometrien matkoja ja sen pysyminen hyvälaatuisena, ei ole aina niin yksinkertaista, Eeva-Leena muistuttaa. Veden laatua valvotaan jatkuvasti ja yhä enemmän panostetaan riskien hallintaan ja valmiussuunnitteluun. Vesilaitosten välinen yhteistyö on tiivistynyt vuosia sitten tapahtuneen Nokian vesikriisin myötä. Hiljattain tapahtunut Äänekosken siimaeläintapaus varmasti aiheuttaa laajat selvittelyt ja tiedon jaon niin ettei vastaavaa pääse tapahtumaan muualla.

Mitkä hulevedet?

Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevedet päätyvät jokiin ja meriin ilman käsittelyä ja siksi on olennaista, että vesi ei valu suoraan loppupaikkaansa vaan suodattuisi maa-aineksen kautta. Hulevedet huuhtovat kaupunkialueelta mm. kemikaaleja, raskasmetalleja ja mikromuoveja jokiin ja meriin, esimerkiksi liikenne on suurin mikromuovien lähde.

  • Pienen muutoksen yhtiöittämisen yhteydessä tuo se, että hulevedet ovat vastaisuudessa Turun kaupungin vastuulla. Tämä toivottavasti vaikuttaa siihen, että hulevesien keruuta otetaan entistä enemmän huomioon mm. kaavoituksessa. Me olemme saaneet toteutettua hulevesiviemäreitä eli sekaviemärit ovat vähentyneet paljon mutta paljon olisi vielä tehtävää. Suomessa ollaan vähän jälkijunassa hulevesien käsittelyssä, Eeva-Leena harmittelee. Euroopan kaupungeissa on jo otettu käyttöön kaupunkikosteikkoja ja viherkattoja. Hulevedelle ei ole olemassa mitään raja-arvoja, vaikka niistä voidaan näytteitä arvioitavaksi ottaakin, Eeva-Leena toteaa.

 

Teksti ja kuva: Marja Tommola

12/2016

Yksikkö: 
Vesiliikelaitos
eeva-Leena Jokinen