Vammaispalvelut haastavat toinen toisiaan

Ekotukihenkilöt: Minna Jalasmäki, Sirkka Fagerlund ja Kristiina Rajakangas
 

Ekotukitoiminta on käsitetty useassa paikassa vain esimiesten asiaksi. Näin oli aluksi myös Vammaispalveluissa. Pompon päiväkeskuksen ekotukihenkilöt Minna Jalasmäki ja Sirkka Fagerlund kertovat heidän kokemuksistaan.

- Minä sain käydä koulutuksen keväällä 2012 vain koska koulutukseen suunniteltu esimies ei päässyt. Aluksi ajateltiin että minä hoitaisin yksin koko vammaispalveluiden ekotukitoiminnan. Onneksi käsitys muuttui ja ymmärrettiin että tämä on nimenomaan kaikkia työntekijöitä koskeva asia, kertoo Minna Jalasmäki

Pienestä yksiköstä huolimatta on hyvä että ekotukihenkilöitä on useampi. Pompossa on oikeastaan kolme ekotukihenkilöä. Minna oli välissä pois ja hänen tilalleen koulutettiin kaksi uutta: Sirkka sekä Kristiina Rajakangas. Minnan palattua pienessä yksikössä on kolme ekotukihenkilöä viemässä asioita eteenpäin.

- Ideoita syntyy ihan toisella tavalla ja uskottavuuskin on parempi, kun useampi sanoo että näin tehdään, Sirkka nauraa

Esimerkillistä toimintaa

Vammaispalveluissa ekotoimintaan ollaan innostuneita ja vastaanottavaisia. Vaikka Pompossakin aloitettiin monen muun yksikön tapaan lähtötilannekartoituksen täyttämisellä ja tiedon jakamisella, Sirkka arvelee työn luonteen vaikuttavan positiivisesti ekohenkeen.

- Ekoasiat ovat asiakkaille mieleisiä ja merkityksellistä tekemistä. Toiminta sulautuu luonnollisesti työhön eikä sitä mielletä mitenkään ylimääräiseksi hommaksi. On jo ihan perusjuttu että taloon tuleva uusi työntekijä perehdytetään ympäristöasioihin, osana jokapäiväistä toimintaa.  Esimerkin voima on vahva. Ekotukihenkilöiden esimerkkiä alkavat noudattaa niin muut työntekijät kuin asiakkaat. Näin tapahtui mm. valmiustilojen sammuttelussa. Eikä tarvitse olla valmiiksi ympäristötietoinen. Minä ja Kristiina oltiin melko tietämättömiä mutta koulutuksessa oppi paljon uutta ja kun oppii asioista, sitä tulee enemmän ekoihmiseksi, Sirkka toteaa. Kun ekotukihenkilöt jakavat saamaansa tietoa eteenpäin, tapahtuu hiljalleen muutosta.

Haastetta kerrakseen

Viime toukokuussa Pompossa järjestettiin Roskapäivä -tapahtuma. Mukaan kutsuttiin kaikki vammaispalveluiden 11 yksikköä. Asiakkaat sekä henkilökunta olivat kaikki innolla mukana. Pompo antoi haasteen Toivolan toimintakeskukselle järjestää uusi kestävän kehityksen tapahtuma vuoden päästä. Ideana on että Toivolan väki perehtyy valitsemaansa teemaan ja hakee siitä tietoa.

- Hämmästyin positiivisesti tullessani takaisin töihin, sanoo Minna. Poissa ollessani toiminta on aktivoitunut valtavasti. Lähes jokaisessa vammaispalvelun yksikössä on ekotukihenkilö, kaikkiaan heitä on 11. Juuri aloitettiin vammaispalvelujen omat ekotukitapaamiset. Teemapäivähaasteella ja muullakin toiminnalla pyritään saamaan yhä enemmän vammaispalvelun yksiköiden yhteisiä juttuja. Vaikka hyvinvointitoimialalla on omat yhteiset tapaamiset on hyvä että pohditaan pienemmissä ryhmissä asioita. Meillä on kuitenkin omat erityistarpeet, jotka eroavat vaikkapa terveysasemien tarpeista. Olemme esimerkiksi perustaneet vammaispalvelujen oman materiaalipankin verkkoasemalle, joka on nyt aktiivisesti käytössä, Minna selittää.

Hyvinvointitoimialalla ja sivistystoimialalla järjestetään yhteisiä ekotukitapaamisia mutta pienempiäkin verkostoja kannattaa perustaa. Verkostossa on voimaa.

 

Teksti ja kuva: Marja Tommola

Julkaistu Turun pualest 1/2014

Yksikkö: 
Pompon päiväkeskus