Ympäristövastuullisuus vankka osa Turku Energian toimintaa

Fibonnacin numerosarja savupiipun kyljessä johdattaa Linnankatu 56:ssa sijaitsevaan Turku Energian toimitiloihin. Turku Energian palvelut kattavat sähköntuotannon ja -jakelun, sekä kaukolämmön ja -jäähdytyksen. Turku Energia kuuluu Turun sadan suurimman yrityksen joukkoon ja työntekijöitä yrityksessä on noin 280.

Ekotukitoiminta on ollut pitkään osa Turku Energian toimintaa. Turku Energian tekninen energianeuvoja Päivi Rae lähti mukaan ekotukihenkilöksi yrityksen ympäristö- ja laatupäällikön Minna Niemelän innoittamana. Minna oli mukana jo aivan ensimmäisissä ekotukikoulutuksissa 2011 ja houkutteli Päivin mukaan toimintaan.

Ympäristöohjelmalla asetetaan tavoitteet 

Turku Energialla ekotukitoiminta on oikeastaan jo osa heidän perustoimintaansa. Yrityksellä on käytössä oma ympäristöohjelma, joka uusitaan kolmen vuoden välein. Tällä hetkellä on käynnissä jo seitsemäs ympäristöohjelma. Nykyiseen ohjelmaan on kirjattu viisi päämäärää, joilla tavoitellaan uusiutuvan energian osuuden kasvattamista, päästövähennyksiä, energiatehokkuutta, ympäristövaikutusten vähentämistä sekä ympäristöviestinnän lisäämistä. Tavoitteiden saavuttamiseksi on kirjattu konkreettisia toimia, joilla tavoitteet saavutetaan. Ympäristöohjelman toteutumista seurataan myös jatkuvasti.

Kannustamme myös asiakkaitamme energiatehokkuuteen. Neuvomme asiakkaitamme, miten he voivat säästää sähkönkulutuksessa ja kannustamme heitä ottamaan käyttöön sähköisiä palveluitamme esimerkiksi sähkölaskujen osalta. Myös toimistomme pyrkii olemaan paperiton ja asiakaspalvelumme tiloissa on liiketunnistuksella toimiva valaistus.” Päivi kertoo

Neljä kertaa vuodessa järjestetään henkilöstölle energiatehokkuuskoulutuksia eri teemoihin liittyen. Aiheet voivat liittyä niin toimiston kuin kodinkin energiatehokkuuteen. Osa työntekijöistä kulkee päivittäin kentällä, joten samaa koulutusta pyritään tarjoamaan kahtena eri ajankohtana, jotta mahdollisimman moni ehtisi mukaan koulutukseen. Koulutukset ovat olleet pidettyjä ja niihin osallistuu noin 20-30% henkilökunnasta.

Kohtaamisia ja energianeuvontaa

Työssään teknisenä energianeuvojana Päivi on vastuussa energianeuvonnasta ja pitää huolen, että asiakaspalvelijoilla on tarvittavat tiedot ajankohtaisista asioista. Päivi pääsee myös itse kohtaamaan paljon erilaisia ihmisiä ja kertomaan heille energia-asioista. Hienoimpina tapahtumina Päiville on jäänyt mieleen naisten energiaillat, joita järjestettiin 2008 Manillassa ja 2014 Aurigassa. Tapahtumat olivat todella suosittuja.

”Ensimmäisessä tapahtumassa oli paikalla noin 80 henkilöä, ja kyllä jännitti ihan hirveästi! Mutta hyvinhän se meni ja tapahtumalle oli selvästi tilausta, paikat varattiin loppuun hetkessä” Päivi muistelee.

Esiintymiskokemusta on karttunut sen jälkeen roimasti. Joka syksy Päivi esittelee energia-alaa ja –asiaa yläkoululaisille. Ennen energiansäästöviikkoa alueen yhdeksäsluokkalaiset kutsutaan tutustumaan Turku Energian toimintaan ja sähkön- ja kaukolämmöntuotantoon. Nuorten kanssa keskustellessa on hyvä hetki tuoda esiin arjen sähkönsäästövinkkejä ja keskustella asioista, jotka tulee ottaa huomioon omilleen muuttaessa, kuten ensimmäisen oman sähkösopimuksen teko. Vieraillessaan raisiolaisessa alakoulussa Päivi puolestaan hyödynsi lainattavista ekotukimateriaaleista ekotukikalenterivälilehtiä ja julisteita.  

 

Teksti: Kirsi Ahonen

Kuva: Marja Tommola

05/2018