IPCC: Ihmisen toiminnan vaikutus ilmastonmuutokseen on kiistaton

Hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi maanantaina 9.8.2021 odotetun Ilmastonmuutos 2021 Ilmastonmuutoksen luonnontieteellinen tausta -osaraportin. Raportti on ensimmäisen osan IPCC:n kuudennesta arviointiraportista ja se kokoaa yhteen tutkittua tietoa ilmastojärjestelmän tilasta, muutoksista ja tulevaisuuden näkymistä. Ydinviesti on selkeä: Tarvitsemme merkittäviä ja välittömiä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ihmisen toiminnan vaikutukset ilmastoon ovat kiistattomat. Toimintamme on aiheuttanut nopeita ja laajoja muutoksia, joiden vaikutukset ovat olleet odotettua rajumpia. Tuoreimman raportin mukaan maapallon keskilämpötila on noussut noin 1,1 °C esiteolliseen aikaan verrattuna ja nousu on lähes kokonaan ihmistoiminnan seurausta. Kaikkien raportissa käytettyjen skenaarioiden mukaan 1,5 °C lämpenemisen taso ylitetään todennäköisesti viimeistään 2030-luvun alkupuolella. Lämpötilan nousu voidaan siis pysäyttää vain vähentämällä viipymättä ihmistoiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt nollaan ja leikkaamalla muiden ilmastoa lämmittävien yhdisteiden päästöjä voimakkaasti. Päästöjen vähentämisen lisäksi ilmastonmuutoksen rajoittaminen vaatii ihmisen toiminnasta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen sitomista pois ilmakehästä.

Vasta julkaistu raportti on noteerattu laajasti ja nostanut päästövähennystavoitteiden kiristämisen keskusteluun valtiotasolla. ”Tiedeyhteisön viesti on selkeä ja vakavampi kuin koskaan aiemmin. Ilmastokriisin torjunnalla on kiire ja tarvitsemme kaikkialla maailmassa entistä tiukempia päästövähennystavoitteita – sekä erityisesti toimia ja päätöksiä, joilla ne saavutetaan. EU:n ilmastotoimissa on päästävä yli 55 prosentin päästövähennystavoitteen vuoteen 2030 mennessä. IPCC:n tuoreen raportin valossa on ilmiselvää, että lisäpäätöksiä päästöjen vähentämiseksi tarvitaan myös syksyn budjettiriihestä.”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen toteaa ympäristöministeriön tiedotteessa.

Viesti ei kosketa vain päättäjiä, vaan se on tarkoitettu meille kaikille. Selkän tiedonvälityksen varmistamiseksi Ilmatieteen laitos ja ympäristöministeriö ovat tuottaneet raportin keskeisistä viesteistä suomenkielisiä, selkeitä infografiikoita, jotka kokoavat ydinviestejä helposti ymmärrettävään muotoon. Raportin tiivis koonti, yhteenveto päätöksentekijöille (Summary for Policymakers), tullaan myös kääntämään lähitulevaisuudessa suomeksi.

Mikä IPCC?

Kirjainlyhenne IPCC viittaa sanoihin Intergovernmental Panel on Climate Change eli hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli. IPCC koostuu tutkijaryhmistä, jotka analysoivat ja kokoavat yhteen olemassa olevaa tieteellistä tietoa ilmastopoliittisen päätöksenteon tueksi. IPCC:n perustivat vuonna 1988 Maailman ilmatieteen järjestö WMO ja YK:n ympäristöohjelma UNEP. Suomessa IPCC-työstä vastaa ympäristöministeriön asettama IPCC-työryhmä, joka kokoaa yhteen alan tutkijat ja eri ministeriöiden edustajat.

IPCC julkaisee keskeisempiä alan tutkimustuloksia kootusti arviointiraportteina. Vuosina 2021–2022 julkaistaan kuudes arviointiraportti, joka koostuu kolmesta osaraportista. Vasta julkaistussa ensimmäisessä osaraportissa tarkastellaan ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä taustaa. Toisessa osassa keskitytään ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, sopeutumiseen ja haavoittuvuuteen ja kolmannessa osassa ilmastonmuutoksen hillintään. Toinen ja kolmas osa ilmestyvät kevään 2022 aikana. Näiden lisäksi syksyllä 2022 julkaistaan synteesiraportti, joka vetää yhteen tulokset kolmesta osaraportista. Edellinen vastaava raportti julkaistiin vuonna 2013. Aiemmin julkaistuihin IPCC:n alkuperäisiin arviointiraportteihin sekä niitä täydentäviin erikois- ja menetelmäraportteihin voit tutustua tarkemmin täällä.

 

Lähde: Ilmatieteen laitos, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas.fi.