Energianseuranta polkaistaan käyntiin hyvinvointitoimialalla

Sivistystoimialan säästöporkkanakokeilusta tulleiden hyvien tuloksien pohjalta myös muut toimialat ovat olleet innostuneita jalkauttamaan energiankulutuksen seurannan yksiköihinsä lisätäkseen työntekijöiden motivaatiota ja mahdollisuutta seurata kulutustilanteen kehittymistä. Hyvinvointitoimiala haluaakin nyt kokeilla, kuinka reaaliaikainen energiankulutuksen seuranta heidän yksiköissään toimisi. Energiankulu-tuksen seuranta aloitettiin tammikuussa pilottikohteiden avulla, joina toimivat Varissuon ja Runosmäen terveysasemat. Säästöjä yksiköissä pyritään tekemään pienillä arkisilla toimenpiteillä, kuten sammutta-malla turhat valot ja laitteet.

Varissuon terveysaseman kuulumiset

Yksikkö: Varissuon terveysasema
Ekotukihenkilö: Nina Vuorio

Varissuon terveysaseman ekotukihenkilö Nina Vuorio on lähtenyt muuttamaan työpaikan arkikäytäntöjä moninaisin keinoin. Turhien valojen sammuttamiseen tehtyjä ohjelappusia hän on pyrkinyt laittamaan jo-kaiseen huoneeseen muistutukseksi.
- Toiminta sai aluksi vastustusta ja tuntui jo mahdottomalta päästä asiassa eteenpäin. Huumoria on tarvit-tu, jotta kaikki saataisiin mukaan, Nina kertoo.
- Onneksi esimies on ollut hyvin tukemassa toimintaa ja kannustamassa sen eteenpäin viemiseksi.
Varissuolla on päästy jo hyvälle alulle, sillä energiankulutus on kesäkuuhun mennessä ollut jo neljä pro-senttia matalampi verrattuna viimevuoden saman ajanjakson kulutukseen. Nina suosittelee kampanjaa jokaiselle yksikölle.
- Pienistä puroista syntyy suuria virtoja, Nina toteaa.

Runosmäen terveysaseman eteneminen

Yksikkö: Runosmäen terveysasema
Ekotukihenkilö: Tiina Nyman

Runosmäen pilottikohteessa ekotukihenkilönä toimii Tiina Nyman. Hänen mukaansa toiminta on otettu yksikössä hyvin vastaan ja tukea on tullut niin työkavereilta kuin esimieheltä.
- Kahvipöytä -keskusteluissa on paljon puhuttu ekotukiasioita tai ainakin siihen linkittyvistä aiheista. kes-kustelujen myötä varmasti hyvät vinkit siirtyvät myös koteihin, Tiina kertoo.
Runosmäen terveysasema on kuitenkin saavuttanut jo kesäkuuhun mennessä yli kuuden prosentin sääs-tön viimevuoden saman ajanjakson kulutukseen verrattuna. Myös Tina suosittelee kampanjaa lämpimästi muille yksiköille.
- Vaikka jonkun mielestä aina vain säästetään. Tämä asia on kuitenkin tärkeä myös tulevaisuutta ajatel-len. Ja kun uuden toimintatavan sisäistää, siitä tulee arkinen rutiini, jolloin kulutus laskee alemmalle tasolle automaattisesti, Tiina muistuttaa.

Hyvinvointitoimialalla on jo yli 70 koulutettua ekotukihenkilöä ja koko ajan koulutetaan lisää innostuneita.

Energiankulutuksen vinkit jokaiseen työpisteeseen

• Valot kannattaa sammuttaa aina, kun tila on käyttämättä yli 10 minuuttia.
• Lamppujen sammuttaminen ei vaurioita loisteputkivalaisimia, eikä aiheuta kulutuspiikkejä sytytet-täessä.
• Katkaisimien tekstit helpottavat käyttäjiä valitsemaan vain ne valot, joita tarvitaan.
• Mitä puhtaammat ikkunat ovat, sitä enemmän luonnonvaloa on käytettävissä.
• Pöly ja lika loisteputkissa voi alentaa valaistustasoa jopa 20%.

 

Teksti ja kuvat: Pertti Huhtala

Julkaistu Turun pualest 4/2013

Yksikkö: 
Hyvinvointitoimiala