Pienillä toimenpiteillä asenteet muuttuvat vähitellen

Ekotukihenkilö: Taru Kuotisaho

Portsan Kehräkoti on pieni vammaispalvelujen yksikkö, Portsakodin toisessa kerroksessa, jossa asuu 12 vakinaista asukasta. Kodin vastaava hoitaja Taru Kuotisaho kertoo Kehräkodin toiminnasta. Ekotukikoulutus kiinnostaa useaa hoitajaa Kehräkodissa, mutta vielä ei kukaan ole siihen osallistunut. Lähtötilannekartoitus on kuitenkin jo tehty jokaisessa vammaispalvelun yksikössä ja vammaispalvelulle on valittu yhteiset kehitettävät toimenpiteet vuodelle 2012.

Pienen yksikön vahvuudet

Pienessä yksikössä on helppoa ja joustavaa suunnitella ja toteuttaa toimintaa ja yhteistyö muiden tahojen kanssa on mutkatonta luultavasti juuri pienuudesta johtuen, Taru aprikoi. Pienessä yksikössä ei myöskään käytetä turhaa aikaa selvitystyön tekemiseen asiasta ”kenen työtehtäviin tämä kuuluu”, vaan toimitaan ripeästi jos huomataan jokin epäkohta.  Hyvänä esimerkkinä on kylmälaitteiden siivous ja huolto. Aika ajoin keittiön laitteet ja niiden taustat siivotaan hoitajien toimesta. Asukkaat voivat olla apuna tällaisissa tehtävissä. Useassa yksikössä tämä kylmälaitteiden siivous jää tekemättä juurikin siitä syystä että sitä ei ole vastuutettu kenellekään. Jos kylmälaitteiden lauhduttimet ovat siivoamatta tai huoltamatta, kuluttavat ne paljon enemmän energiaa, samoin kuin pölykerroksen alla makaavat valaisimet tai muut sähkölaitteet.

Monet voivat ajatella että ei pienellä yksiköllä ole vaikutusta mutta pienistä palasistahan se suuri kakku koostuu Taru muistuttaa. Vaikka heillä on vain kahdeksan työntekijää, on kaupungissa kuitenkin lähes 14 000. Taru itse kokee että suurin vaikutus kuitenkin on asenteiden muuttuminen. Vaikka olisi kuinka pieni yksikkö niin työntekijöiden muuttuva toimintamalli ja asenteet vaikuttavat muuallakin kuin työpaikalla. He levittävät hyvää sanomaa omalla esimerkillään myös kotona ja vapaa-ajallaan. Kehräkodissa myös asukkaiden tietoisuus ympäristöstä huolehtimisesta välittyy eteenpäin heidän sukulaisilleen ja ystävilleen. Konkreettinen, myös rahaa säästävä toimenpide, on varmasti energiankulutuksen pienentäminen, Taru pohtii. Hän itse pääsee tarkastelemaankin kulutuslukemia. Tällaisessa pienessä yksikössä hankinnat ovat melko pieniä, paperia ja materiaaleja kuluu vähän mutta lämmitysenergian- ja sähkönkulutus ympärivuorokautisissa asumisympäristössä on suuri.

Lainaaminen, uudelleenkäyttö ja itse tekeminen luovat säästöjä

Kehräkodissa, kuten monissa muissakin kaupungin yksiköissä on rahat tiukalla. Lainaamisen ja tavaroiden yhteiskäytön lisääminen entisestään onkin eräs yhteiseksi valituista päästövähennyssuunnitelman toimenpiteistä. Tavaroiden lainaus ja käytettyjen kalusteiden hyödyntäminen toimii Kehräkodissa ennestään jo melko tehokkaasti. Liikuntavälineitä saadaan lainaksi Liikuntapalvelukeskuksesta. Tällä tavalla saadaan myös vaihtelua asukkaille. Huonekaluja hankitaan ensisijaisesti kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kierrätyspisteestä Sairashuoneenkadulta. Onpa yhteisessä olohuoneessa yhden asukkaan kuntopyörä kaikkien käytettävissä, asukkaan omasta tahdosta tietenkin.

Työkeskuksen palveluita käytetään paljon. Esimerkiksi ilmoitustaulut ja työvaatteet ovat työkeskuksen tekemiä ja lahjaksi annettavia tavaroita tehdään omissa toimintakeskuksissa. Vaikka ei siis ihan aineetonta lahjaa työkeskuksesta tule niin lähellä tuotettuja ja käsityönä tehtyjä ainakin. Kehräkodin asukkaat myös askartelevat paljon.

Pienissä hankinnoissa ratkaisee ikävä kyllä raha. Kehräkotiin voidaan noin sataan euroon asti menevät hankinnat tehdä itse ja koska rahaa on niukalti, ei ympäristö näkökulmia tuotteissa useinkaan tarkastella vaikka haluttaisiinkin huomioida ekologisuus paremmin. On kuitenkin hyvä muistaa että kaikkeen ei voida ryhtyä heti. Ehkäpä Kehräkodissakin voidaan tulevaisuudessa hankkia ekologisempia tuotteita kun ollaan ensin tehty säästöjä esim. käyttöenergiassa.

Teksti ja kuva Marja Tommola

Julkaistu Turun pualest 2/2012

 

Yksikkö: 
Portsan Kehräkoti