Vuoden vähentäjä vähentää jätettä

Ekotukihenkilö: Eva Rannikko

Turun ekotuki järjesti syksyllä yhteistyössä Turun Seudun Jätehuolto Oy:n kanssa Vuoden vähentäjä kil-pailun parhaasta ideasta jätteenvähennykseen. Voittajaksi valittiin Luostarivuoren koulun Piiparinpolun yksikkö. Palkintona on 500 euron lahjakortti henkilökunnan valitsemaan tykytoimintaan.

- Tämä oli todella hauska yllätys ja hyvä aloitus ekotukitoiminnalle, koulutuksen syksyllä käynyt ekotuki-henkilö Eva Rannikko hehkuttaa. Osallistuimme kisaan, koska halusimme aloittaa ekotukitoiminnan jos-tain kivasta jutusta.

Pienet niksit käytössä

Piiparinpolun yksikössä on 41 oppilasta. Oppilaat ovat autististisia ja opetus strukturoitua. Materiaaleja säästetään monella tavalla. TSJ:n, Arkean ja Ympäristösuojelun edustajista koostuva raati pitikin erityisesti pienistä, konkreettisista teoista ja ideoista.

- Henkilökunnan kahvitilassa on suihkupullo, jossa on laimennettua tiskiainetta. Pari suihkaisua kahvikup-piin, pari vetoa harjalla ja nopea huuhtelu. Säästyy paljon aikaa, vettä, tiskiainetta ja tyhjä tiskiainepullo tulee roskikseen erittäin harvoin. Tämä tapa on levinnyt jo opettajien koteihin ja on sitä käytetty jopa joululahjaideana, Eva naurahtaa.
- Tulostusta ja kopiointia tarkkaillaan myös. Kun otetaan tehtäväkopioita, ne laminoidaan. Tehtävät teh-dään niihin pois pyyhittävällä tussilla. Täällä lapset tarvitsevat toistoja harjoituksiinsa paljon. Näin tulos-teita riittää se yksi, jota käytetään uudelleen ja uudelleen. Tietokoneella tehtäviä tehtäessä kesken ole-va työ pohditaan valmiiksi ruudulla eikä tulosteta välillä, Eva jatkaa. Olemme myös ideoimassa ”oma pyyhe” – mallia. Lapset pesevät luokkatiloissa käsiään ainakin neljä kertaa päivässä, jolloin luokassa jo-kaisella voisi olla oma pyyhe. Pyyhkeet voitaisiin ommella, pestä ja silittää itse, jolloin se olisi osa yläluok-kien kodinhoitotunteja.

Miksi jätettä pitää vähentää?

Jätehierarkian mukaan jätteiden syntymistä on pyrittävä ensisijaisesti ehkäisemään. Jos se ei ole mahdollis-ta, jäte tulee käyttää uudelleen tai prosessoida teollisuuden raaka-aineeksi eli kierrättää. Monilla puhutta-essa jätteen vähentämisestä keskitytään kierrättämiseen ja lajitteluun, jotka ovat myös merkittäviä taitoja.
- Tottakai lajittelun ja kierrätyksenkin opettelu on meille tärkeää. Oikeaoppinen kartonkitölkkien puriste-leminen kehittää lisäksi oppilaiden motorisia taitoja. Yläluokkien pajatunneilla oppilaat jaottelevat sa-nomalehdet isoihin ja pieniin aukeamiin ja ne mennään yhdessä viemään lähiön kukkakauppaan pake-tointimateriaaliksi. Pakettien viemisen yhteydessä harjoitellaan käytöstapoja. Paras palkinto oppilaille on kiitos kukkakaupan tädiltä. Lisäksi oppilaiden opetusmateriaali valmistetaan henkilökunnan toimesta hyvin paljon kierrätysmateriaaleista. Sekä jätteen vähentämiseksi tehtävät asiat että kierrättäminen tuovat kaiken lisäksi myös taloudellista säästöä, Eva järkeilee.

Jokaisella kulutusvalinnalla on seuraukset, mikäli kulutuksemme kiihtyy maailmanlaajuisesti tätä vauhtia, muu-taman kymmenen vuoden päästä maapallolla ei ole tarpeeksi luonnonvaroja tarpeidemme tyydyttämiseen. Jokaisen tuleekin harkita mitä ihan oikeasti tarvitsee.

 

Teksti ja kuva: Marja Tommola

Julkaistu Turun pualest 6/2013

Yksikkö: 
Luolavuoren koulu, Piiparinpolun yksikkö