Ekotukitoiminnalla tavoitteellista ympäristötyötä työpaikoilla

Turku toteuttaa syksyllä 2021 kaupungin sidosryhmille suunnatun 1,5 asteen elämä -kampanjan, jonka tavoitteena on kannustaa asukkaita ja yrityksiä ilmastoystävällisyyteen, korostaa Turun asemaa ilmastokaupunkina ja edistää Turun tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2029. Turku on ilmastoasioissa edelläkävijä, mutta kaupungin toimenpiteiden lisäksi tarvitaan kaikkien panosta. Jokainen teko on tärkeä. Ilmastoteot tuovat myös hyvinvointia ja terveyttä.

Myös Ekotuki on mukana viemässä Turun kaupunkia kohti ilmastoystävällistä ja kestävää työyhteisöä. Ekotuen toimintamalli tekee mahdolliseksi käytännön ympäristötyön suunnittelun, toteutuksen ja seurannan työpaikoilla. Tavoitteena on tehdä ilmastotekoja työpaikoilla koulutuksen, kannustuksen ja vertaistuen voimalla. Kaupungissa työskentelevillä ekotukihenkilöillä on suuri rooli yhteisen tavoitteen saavuttamisessa. Toteutamme jatkuvasti pieniä ja suuria ilmastotekoja työpaikoilla ja kestävät käytännöt ulottuvat usein myös arkielämäämme. Turussa ekotukihenkilöt ovat esimerkiksi tehostaneet tai aloittaneet jätteiden kierrätyksen toimipisteessä, vähentäneet paperinkulutusta ja energian käyttöä, kiinnittäneet huomiota liikkumistapoihin sekä lisänneet työyhteisön tietoisuutta ja järjestäneet aktivointikampanjoita yksiköissään.

Toteutetaan yhteisellä työllä kestävä 1,5 asteen työpaikka!

Syksyn aikana esittelemme ekotuki.net -sivustolla ja uutiskirjeissä ekotukihenkilöiden toteuttamia ilmastotekoja.

Ole mukana ilmoittamalla oma ilmastotekosi:
Ilmianna Ilmastotekosi täällä

 

Ekotuki on Helsingin kaupungin luoma toimintamalli ympäristöasioiden huomioimiseksi työpaikoilla. Ekotukitoiminnassa työyhteisöihin nimetään ja koulutetaan ekotukihenkilöitä, jotka oman työnsä ohella edistävät ympäristön kannalta kestäviä toimintatapoja ja lisäävät ympäristötietoisuutta. Ekotukitoiminnan malli on käytössä useissa kunnissa ja organisaatioissa. Turun kaupunki on ollut mukana ekotukitoiminnassa vuodesta 2011. Lue lisää ekotuesta. https://www.ekotuki.fi/toiminta/


1,5 asteen elämä -kampanjassa on mukana useita kaupungin sidosryhmiä ja konserniyhtiöitä kannustamassa asiakkaitaan ja työntekijöitään kohti 1,5 asteen mukaista elämäntapaa. Tutustu tarkemmin kampanjan kotisivuilla www.turku.fi/ilmasto.

#hiilineutraali2029
#turku
#kylmääki